Gizlilik Politikası 2017-11-30T13:02:23+00:00

Bu web sayfası, Lizbon Ticaret Siciline kayıtlı tescilli bir şirket olan Me Travel Group’a, RNAVT no. 1 ile sermayesinin eşsiz tescili ve tüzel kişiliği numarasına aittir.

Müşterilerimizin güvenliği ve gizliliği Me Travel Group için çok önemlidir, bu nedenle bize sağlanan bilgilerin mahremiyeti açısından en iyi uygulamaları benimsemiş bulunuyoruz.

Kişisel verilere erişim

Rezervasyonların web sitemiz vasıtasıyla resmileştirilmesi, kullanıcıların kendi kişisel kimlik verileriyle sisteme girişini ima eder ve her ajansın müşterilerinin talebini oluşturan somut hizmetlerin sözleşmesini ve rezervasyonunu kolaylaştırmak ve bunlara izin vermek için kullanılır.

Bu tür işlem, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin mevzuata tamamen uyulması için, 95/46 ve 2002/58 sayılı Avrupa Yönergeleri, 26 Ekim tarih ve 67/98 sayılı yasaya ve / veya bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, “Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği” ni (bundan böyle RPDP olarak anılacaktır) ekleyin veya değiştirin.

Bu sistemin kullanımında kullanıcıların Me Travel Group’u ifşa edebileceği kişisel veriler, RPDP’nin sıkı uygunluğu kapsamında elde edilmiş, işlenmiş ve iletilmiş olarak anlaşılacaktır.

Me Travel Group, yetkisiz değişiklik, kayıp, işleme ve / veya erişimi önlemek için kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli olan teknik ve organizasyonel nitelikteki güvenlik önlemlerini uygulayan ve uygulayan temsil eder ve garanti eder. teknolojinin mevcut durumunu, depolanan verilerin niteliğini ve maruz kaldığı riskleri hesaplayın.

RPDP tarafından verilen erişim, düzeltme, iptal veya muhalefet haklarını kullanmak isterseniz info@metravel-group.com adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.

Me Travel Group herhangi bir kişisel veriye erişirken şunları yapmayı taahhüt eder:

  • Onları güvence altına alan, mevcut teknoloji durumuna uygun olarak, değiştirdikleri, kaybettikleri, tedavi ettiği veya yetkisiz kişilerin erişimini engelleyen, yasal olarak uygulanabilir güvenlik önlemleri ile onları korumak için, verilerin doğası ve maruz kalma olası riskleri.
  • Verileri, yalnızca anlaşılan hizmetlerin performansı için kullanın veya uygulayın.
  • Onları veya üçüncü kişilere koruma amacı taşımamak için değil. Bilgilerin, sonuçların veya ilişkilerin çoğaltılmamasını veya çoğaltılmamasını sağlayın.
  • Verilerin yalnızca hizmetin sunulması için müdahale gerekliliği olan işçiler tarafından ele alınmasını sağlayın. Bilgiler üçüncü şahıslara ifşa edilmelidirse, gizliliklerini bu belge hükümlerine uygun olarak muhafaza etmeleri gerekecektir.
  • Hizmet tamamlandıktan sonra, bilginin yanı sıra, göründüğü tüm medya veya belgelerin kopyasını saklı tutmaksızın imha ettiklerini veya geri gönderdiklerinden emin olmalısınız.

Me Travel Group, kullanıcı bilgilerini yalnızca talep edilen rezervasyonun tamamlanması amacıyla ve bazı ülkeler için seyahat / hizmet için yürürlükte olan mevzuat uyarınca idari nedenlerle üçüncü taraflara ifşa edebilir.

Web sayfasında bu şekilde toplanan her türlü veri, RPDP hükümlerine uygun olarak, hedeflenen rezervasyon / hizmetin gerçekleştirilmesi ve varış ülkeleri mevzuatına uyulması için gerekli olan hizmetleri sözleşme yapacak kuruluşlara iletilecektir.

YUKARIDAKI KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, SEYAHAT GRUBU BİR SÖZLEŞME GERÇEKLEŞTIRMEYE MUKTEDIR DEĞILDIR VE MÜŞTERİNİZİN REZERVASYONUNU KABUL EDEMEZ.

Güvenlik

Me Travel Group, rezervasyonun onaylanması sonrasında her iki tarafın belirlediği şekilde ödeme yapılmadığında ayrılmış olan hizmetleri iptal etme hakkını saklı tutar.