Şartlar ve Koşullar 2017-12-04T14:53:44+00:00

1. Mülkiyet

Bu web sayfası, Lizbon Ticaret Siciline kayıtlı olan Lizbon’daki kayıtlı bürosuyla, eşsiz tescil ve tüzel kişiliğin sermayesi ile, RNAVT no.

Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacak olan www.metravelgroup.com adresinde bulunan Me Travel Group’un ürünü, bu Kullanım Koşullarına tabidir ve bundan böyle “USER (S)” olarak anılacak olan Seyahat ve Turizm Acentelerine pazarlanacaktır.

2. Web sayfası erişimi:

Me Travel Group ve www.metravelgroup.com kullanıcısı, Kullanım, Kullanım ve Kullanım Koşullarına tabi olduğu, bu siteye erişim, görüntüleme, kullanma ya da sözleşme yapma konusunda hemfikir olduğunu kabul eder.

Kullanıcılar, bu portalın kullanımı için, açık ve net olarak, yayımlanan sürede ve yürürlükte olan web sayfasının kullanım koşullarının her birine, kullanıcıların bu portala, özellikle de kurulan portallara eriştiklerinde, tam ve sınırsız erişimi açıkça kabul etmektedir. sorumluluk sınırlamasına ve herhangi bir seyahat veya turizm servis sağlayıcısının sorumluluğuna sınırlama getirme hakkına sahiptir. Bu nedenle, kullanıcılar, eriştikleri son andan itibaren değiştirilmiş olabileceği için, portalı kullanmadan önce bu Genel Koşulları dikkatlice okumalısınız.

Yukarıdakilere rağmen, taraflar, söz konusu web sayfasına uygulanan tüm kanun ve düzenlemelere ve sözleşme ile imzalanan çekincelere uymayı taahhüt eder.

3. Mülkiyet hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları

Kullanıcılar, kullanıcıların aldığı veya eriştiği Me Travel Group web sayfasına ilişkin unsurların ve fikri mülkiyet haklarının (bunlarla sınırlı olmaksızın, telif hakkı, patent, ticari marka veya ürün veya hizmet sırası ve endüstriyel sırları da içerdiğini) kabul eder ve kabul eder. Me Travel Group veya tedarikçilerinin haricinde.

4. Içindekiler

World Wide Web üzerindeki www.metravelgroup.com sayfasının içeriği, telif hakkı © Copyright Me Me Travel Group tarafından korunmaktadır. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır. İçeriğin bir bölümünün veya tamamının önceden yazılı izin alınmaksızın herhangi bir biçimde çoğaltılması, aktarılması, dağıtılması veya saklanması, aşağıdaki koşullara uygun yapılmadığı sürece yasaklanmıştır. Me Travel Group, Me Travel Group’un size yazılı olarak izin vermediği sürece, sayfalarınızı bilgisayarınızda görüntülemenize veya bu sayfalardan alıntıların kopyalarını kişisel kullanımınız için yeniden dağıtılması için yazdırmanıza izin vermez. World Wide Web sayfalarımızdaki bazı belgeler, bu belgelerde belirtilen ek koşullara tabi olabilir.

Kullanıcılar kabul eder ve kabul eder.:

  • Burada kabul edilenler dışında, içerikle ilgili ilave bir hak edinmeyin.
  • Doğrudan veya dolaylı olarak veya sizin elinizde olan içeriğin, Me Mali Seyahat Grubu’nun veya münhasıran sahipleri olarak kalacak olan tedarikçilerinin münhasır mülkiyetidir.

5. Sayfasını değiştirir Me Travel Group

Me Travel Group, bu web sayfasının bilgi, unsur, veri, hizmet ve diğer unsurlarında iyileştirme veya değişiklik yapabilir veya herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın iptal edebilir.

Me Travel Group ayrıca, Genel Şartları veya Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirebilir ve web sitesinde tanıtıldığı sürece bu değişiklik geçerli olur.

Dolayısıyla, web sayfasının erişilmesi ve daha sonra kullanılması, yeni Genel Koşullar veya Kullanım Şartları kullanıcılarının onayının varlığını gerektirir.

Me Travel Group, önceden haber verilmesine gerek kalmadan, bakım işi, şebeke güvenliği gerekçeleri veya Tanrı’nın eylemleri nedeniyle bu programın konusu olan sisteme erişimi erteleyebilir.

Bu web sayfası, Müşterilerinin rezervasyonlarını yapabilmeleri için Seyahat Acentelerine özel erişim içindir. Doğal veya tüzel kişiler yoluyla yapılan rezervasyonları kabul etmiyoruz.

Me Travel Group, önceden bildirmeksizin web sitesine erişimi reddetme hakkını saklı tutar, ancak yalnızca 18 yaşından büyük kişilere erişim izni verilmektedir ve yasal olarak bunu yapabilir.

6. Sorumluluk

Beni Seyahat Grubu kullanılabilirliği, doğruluğu, güvenilirliği açısından veya açık veya zımni, sınırlama olmaksızın mülkiyet garantileri olmayan ihlali, belirli bir amaca uygunluk ya zımni garantileri dahil olmak üzere herhangi bir garanti yapar Bu sayfalardan birinde.

Hiçbir koşulda ben Seyahat Grubu kar kaybı ve doğrudan veya dolaylı olarak kullanıma ilişkindir dolaylı zararlardan, veya web sitesi aracılığıyla kullanılabilir içeriğini, malzeme, fonksiyonları ve bilgileri kullanmak için yetersizlik dahil olmak üzere herhangi bir zarardan sorumlu olacaktır , Me Travel Group’a bu tür olası hasarların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile.

Bütün önceki paragrafta öngörülen sorumluluk sınırlamasına dahil doğrudan ya da dolaylı kullanımı, tesadüfi veya dolaylı web sayfasından kaynaklanan Kullanıcı bilgisayarına zarar ve hatta virüsler, “Truva atları” ve “solucanlar” yayılmasını kaynaklanan hasarlar , ne olursa olsun kökeni ve iletim modu.

Web sayfasında veya web sayfasında sunulan tüm içerik, materyal, fonksiyon ve bilgiler, Me Travel Group’un sağladığı herhangi bir garanti olmaksızın ortaya çıktıkları ve açıklandığı şekilde sunulmaktadır. Web sayfası, Me Travel Group’a ait olmayan, bu sitelerin yazarlarının yalnızca münhasıran sorumlu olduğu bilgi, adres veya materyal içeriyor olabilir. Me Travel Group, bu sitelerde yer alan bilgi, adres veya materyalden sorumlu değildir.

Web sayfası üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar yalnızca bilgilendirici niteliktedir ve Me Travel Group, bu web sitelerinin içeriğinin doğruluğunu, eksiksizliğini veya yasallığını veya burada yer alan herhangi bir bilgi, görüş, teklif veya ürün teklifini sorumluluk kabul etmez. Me Travel Groups, gizlilik, güvenlik ve diğer riskler konusunda üçüncü taraf siteleri üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını beyan eder.

materyal yasadışı ya da uygunsuz herhangi bir öğe içermediğini (i): Kullanıcı, sunucularından herhangi malzeme vererek E-posta veya sitenizdeki Grup seyahati Me sayfalarını Grup Seyahat, aşağıdakileri kabul edersiniz yayın için; (ii) herhangi bir materyal göndermeden önce virüsleri veya diğer yıkıcı yönleri araştırıp ortadan kaldırmak; (iii) sunduğunuz materyalin veya sınırsız sağlama hakkınızın size ait olması; (iv) Me Travel Group, bu tür materyalleri bedelsiz olarak yayınlayabilir ve / veya orada açıklananları veya ürünlerden birine dahil edebilir.

Her durumda, ben Seyahat Grubu web sitesine erişimden veya olmasın, kullanımı veya bilgi giden ve benzeri kâr dahil burada yer alan, her türlü doğrudan ya da dolaylı kayıp veya zararlardan, sorumlu olacaktır.

7. Geçerli kanun ve forum

Bu Kullanım Koşullarının yorumlanması veya uygulanmasından kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar Portekiz yasalarına uygulanacaktır.

Bu Genel Koşullar’ın veya Kullanım Şartlarının yorumlanması veya uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlıkların açıkça diğerlerinden feragat etmek suretiyle Lizbon Bölge Mahkemesinde çözülür.